Strängare regler för att ta taxibilder

Länsrätten ändrar länsstyrelsens beslut när det gäller Taxi Kungsbackas önskemål om kameraövervakning i sina taxibilar. Länsrätten tillåter kameraövervakning, men kameran får bara aktiveras då passagerardörren sängs eller öppnas och om föraren utlöser ett speciellt överfallslarm.