Fortsatt kritik mot Hallandspolisen

Justitieombudsmannen JO är fortfarande inte nöjd med hur polisen i Halland sköter sitt utredningsarbete.
Sommaren 2000 granskade JO sex polismyndigheter och samtliga sex fick kritik, bland annat fick polisen i Halland skarp kritik för hur man skötte sitt utredningsarbete. Förra hösten gjorde JO en uppföljning av hur det gått för just hallandspolisen, och enligt Svenska Dagbladet som redovisar resultatet idag så finns bristerna i utredningsarbetet kvar. JO menar att trots att mycket är bättre så är det anmärkningsvärt att man fortfarande inte skaffat sig tillräcklig kontroll nästan 30 månader efter den första inspektionen.