Bristande säkerhet på fler skolor

Ytterligare två skolor i Halmstad kommun har fått kritik från Arbetsmiljöverket för brister i skolmiljön. Den här gången är det Getingeskolan och Österledsskolan som kritiseras för att man i kemisalarna bland annat saknar nöddusch och har brister om man vid en olycka skulle behöva skölja ögonen.
Getingeskolan får även anmärkningar för att nödstoppet sitter utom räckhåll för eleverna i trä- och metallslöjdssalen. Tidigare i höst har P4 radio Halland berättat att ett tiotal högstadieskolors kemisalar stängts i Halmstad kommun då man man upptäckt allvarliga brister i säkerheten.