Halmstadbio läggs ner

Biografen Skandia i Halmstad läggs ner nästa år.
Anledningen till stängningen är att fastighetsägaren begärt en hyreshöjning som Svenska Bio inte anser sig ha råd med. Det uppger Hallandsposten. Sju anställda berörs av nerläggnignsbeslutet. En del av dem kan möjligen erbjudas arbete vid Svenska Bios andra biograf i Halsmtad; Röda Kvarn.