Utsläppskostnader diskuteras

Länsstyrelsen i Skåne och Båstads kommun ska nu tillsammans med Banverket diskutera vilka ersättningar som kan bli aktuella efter sommarens cement- och lerutsläpp i Lyabäcken på Hallandsåsen.
Utsläppen från tunnelbyggaren Skanska/Vincis provborrningar ledde bland annat till att stora delar av djurlivet i Lyabäcken och delar av Örebäcken dödades. En rad hus- och markägare utmed bäcken drabbades av utsläppet och de olägenheter och merarbete som detta innebar. Några ersättningskrav från de drabbade har dock ännu inte kommit in till Banverket.