Halländska lärare måste betala pedagogisk lunch

Halland är det enda län där alla lärare får betala för den pedagogiska lunchen i skolmatsalen. Det visar en undersökning som organisationen Skolmatens Vänner har presenterat.
Annichen Kringstad, som är projektledare inom Skolmatens Vänner, tycker att det är bättre att låta den pedagogiska lunchen vara gratis. Då är det mer troligt att fler lärare äter tillsammans med barnen och att stämningen i matsalen därigenom blir lugnare, säger hon. Undersökningen visar att 44 procent av landets kommuner låter låg- och mellanstadielärarna äta pedagogisk lunch gratis, tillsammans med skolbarnen. I högstadiet är motsvarande siffra 30 procent. Variationerna mellan olika delar av landet är kraftiga. I vissa län bjuder en klar majoritet av kommunerna på gratisluncher, medan däremot alla halländska kommuner tar betalt.