Deponering av hästgödsel stoppas

Hästägare förbjuds från årsskiftet 2005 att deponera hästgödsel. I stället måste hästägarna se till att gödslet kommer ut på åkrarna eller används på annat sätt.
Det här innebär ökade kostnader för ägarna men också en miljövinst när gödslet återförs till åkermarken. Halmstad-travet, Hallands största producent av hästgödsel, skickar redan i dag iväg sitt gödsel som sedan blir jordförbättringsmedel. Men det är en förlustaffär för travet enligt Bruno Pettersson, Halmstad-travets VD.