Länsmuseets chef får hård kritik

På länsmuseet i Halmstad har personalomsättningen varit hög sedan den nye museichefen Sven Lundström tillträdde år 2000. Dessutom har en före detta anställd i ett brev till muséets styrelse anklagat museichefen för trakasserier och för att han sanktionerat mobbning.
Benkt Högstedt är ordförande i museets styrelse och han medger att de förändringar som genomförts på museet inte skett utan problem, men han anser ändå att kritiken är orättvis. Länsmuseichefen Sven Lundström själv bekräftar att personalomsättnignen varit ganska stor, men förklarar en stor del av det med föräldraledighet eller att personalen har slutat för att de fått andra, mer attraktiva jobb. Han säger dock att några kan dock ha slutat p.g.a. att han ställt för höga krav på deras arbete.