EU-stafetten till Halland

Nästa vecka kommer den så kallade EU-stafetten till Halland. Det är regeringen som satsar på att sprida information till allmänheten kring förslaget till ny konstitution för EU.
Aktiviteterna riktar sig både till ungdomar via skolor och högskolan, och till till vuxna som bjuds in till föreläsningar och teaterföreställningar. Bland de förslag som EU och unionens medborgare ska ta ställning till i en ny konstitution, finns frågan om en gemensam EU-president, om ökad öppenhet och om en klausul om utträde ur EU.