Näringsrik mat viktigt vid sårläkning

Det är viktigt att äta näringsrik mat när man har sår som behöver läkas. Det säger Ulla Wissing, sjuksköterska och universitetslektor som på torsdagen presenterade sin doktorsavhandling vid ett forskningsseminarium om sårvård i Varberg.
Enligt Wissings doktorsavhandling finns ett tydligt samband mellan hur svårläkta bensår läker och näringstillståndet och livssituationen hos äldre personer med bensår.