Nytt projekt ska hitta ny användning för lövträd

De halländska lövträden ska börja användas bättre.
Förr i tiden användes lövträden betydligt mer, i dag handlar det mest om massaproduktion. Men nu ska ett nytt projekt förhoppningsvis göra så att man får ut ett högre värde ur lövträden. Projektet går ut på att hitta skogsbönder och producenter och para ihop dem med småskaliga användare som använder lövträ i sin produktion. Bakom projektet står Region Halland, Skogsvårdsstyrelsen, Hushållningssällskapet och LRF.