Ria i Laholm mister kommunala bidrag

Laholms socialnämnd planerar att dra in sina bidrag till Ria, en träffpunkt för människor med sprit och drogmissbruk.
Ria drivs med bidrag från kyrkan och kommunen och utan de 175 000 man får från kommunen, blir det troligen omöjligt att fortsätta driva verksamheten. Rosita Wärringer som är moderat ordförande i socialnämnden i Laholm säger att beslutet beror på socialnämndens mycket ansträngda ekonomi. Dessutom anser man inte att man vill ge kommunala bidrag till en verksamhet som inte kräver nykterhet och drogfrihet av sina besökare