Grannar för inte rätt om granar

Grannarna får stå ut med granarna. Det beskedet får ett par Kullaviksbor som klagat på att en lantbrukare planterat julgranar på en åker i närheten.
Grannarna påpekar att man inte får ta åkermark ur bruk hur som helst, men länsstyrelsen invänder att det handlar om så små ytor att det inte behövs något tillstånd för att plantera julgranar på åkern. Särskilt inte som granarna ska huggas ner när de blir två meter höga efterson att då kommer inte heller naturmiljön att ändras särskilt mycket.