Sänk åldern för konfirmation!!

Kyrkan bör sänka åldergränsen och införa en kvalitetskontroll av konfirmationsverksamheten. Det anser Karl-Gunnar Svensson, komminister från Träslövslgäe
Karl-Gunnar Svensson har tagit initiativ till att på kyrkomötet driva frågan om en modernisering av Svenska kyrkans konfirmationsarbete. I en motion till kyrkomötet, som idag åter samlas i Uppsala, pekar Karl-Gunnar Svensson från Träslövsläge på det sjunkande antalet konfirmander och ser en vitalisering av av konfirmationsverksamheten som en ödesfråga för den svenska kyrkan.