Ny länsarbetsdirektör

Länsarbetsdirektören i Halland Lars Lindén kommer att sluta som chef vid årsskiftet. Orsaken är hälsoskäl. Till ny länsarbetsdirektör har regeringen utsett Mattias Buvari.
Buvari arbetar nu som biträdande länsarbetsdirektör i Halland och tidigare arbetet som chef för arbetsförmedlingen i länet.