Tunnelbyggarna avvaktar inte polisutredningen

Banverket och tunnelentreprenören Skanska/Vinci inväntar inte resultatet av polisutredningen kring sommarens utsläpp i Lyabäcken på Hallandsås. Detta trots att man direkt efter utsläppet i juli var eniga med Båstads kommun och länsstyrelsen om att invänta polisutredningen innan man gick vidare med bygget.
Tidspressen att få klart tillstånd och beställningar före årsskiftet gör att man nu istället fortsätter tunnelbygget genom åsen. Enligt projektchef Christer Möller har Banverket redan förutsatt att läckan i Lyabäcken kom från provborrningshålet och därför vidatagit alla åtgärder som behövs.