Varberg

Inga barnläkare på nätterna

Sjukhuset i Varberg har mycket svårt att ta emot akut sjuka barn nattetid. Därför kommer många barn nu att skickas vidare till andra sjukhus.

Eftersom det inte finns tillräckligt många barnläkare som kan arbeta dygnet runt kommer sjuka barn i stor utsträckning att hänvisas till Länssjukhuset i Halmstad eller andra sjukhus i närheten med barnklinik.

Föräldrar som är osäkra på vart man ska åka uppmanas av landstinget att ta kontakt med sjukvårdsupplysningen för besked.

Ett av skälen bakom konflikten mellan medicinklinikens läkare i Varberg och sjukhusledningen var just att läkarna motsatt sig att behandla barn i de fall de saknar kompetens för detta.