Falkenberg

Prästgård kan bli ungdomscentrum

Gör prästgården i centrala Falkenberg till ett resurscentrum för arbetslösa ungdomar. Den idén väcks nu av Mustapha Radi, chef på arbetsmarknad- och introduktionsenheten (FAMI) i Falkenbergs kommun.

Tanken är att alla myndigheter som kommer i kontakt med arbetslösa ungdomar ska finnas på en plats och hjälpa ungdomarna in i arbetslivet och samhället.

Mustpha Radi har en mångårig bakgrund som fältassistent i Göteborg.

– Jag känner mig insatt i ungdomsproblematiken, och om arbetslösheten ökar blir det destruktivt bland ungdomar. Det här skulle skapa en mötesplats där man med hjälp av professionella skulle kunna skapa en dialog.

– Man skulle kunna ordna kurser om samlevnad och ha möten om hur det är att leva i Sverige i dag som ung, och man skulle kunna skapa debatt. Det är effektivt sätt att erbjuda ett stöd som ungdomarna saknar, säger Mustapha Radi.