Laholms Sparbank inför rätta

Det är fem år sedan Laholms Sparbank lade ned verksamheten i det så kallade Aktiebordet där ett trettiotal personer fick hjälp att placera sina pengar mellan 2001 och 2004. Idag började rättegången där fyra personer, som förlorade sitt aktiesparande, stämmer banken på sammanlagt 3,5 miljoner kronor.

I dag började rättegången mot Laholms sparbank, fem år efter att det så kallade Aktiebordet vid banken havererade. 

Advokat Percy Bratt företräder de fyra som har stämt banken.

– Grunden är att det här är en vårdslös placeringsrådgivning. Här har givits rådgivning om väldigt riskfyllda finansiella instrument och man har inte haft de säkerhetskrav och rutiner som borde ha stoppat det här på ett tidigare stadium, säger Percy Bratt.

Allt började bra, kundernas portföljer ökade i värde och höga provisioner betalades ut till de nyanställda mäklarna, men efter ett par år började det gå sämre. Konton övertrasserades och kredit som kunderna fått hos banken spekulerades bort. En av mäklarna fick då också lämna sin tjänst.

För Dan och Gunilla Arvidsson slutade det med att ungefär 1,3 miljoner kronor var borta.

Mäklarna hade tagit stora risker med kundernas kapital, som till stor del satsades på terminer. På kort tid kan handel med terminer ge stora vinster, men också stora förluster. Och det är ovanligt att personer som Dan och Gunilla Arvidsson, med relativt sett ganska litet aktiekapital får rådet att satsa på den typen av handel.

Efter att Aktiebordet lagts ned gjorde Finansinspektionen en utredning av Laholms Sparbank och påpekade att brister fanns i bankens sätt att sköta kundernas portföljer. Bland annat var man för dålig på att informera kunder om riskerna med handeln. En annan brist var att man inte spelat in de rådgivningssamtal man haft med kunderna, vilket är god sed.

Dan Arvidsson är glad att historien nu äntligen ska avgöras.

– Oron över att driva en sådan här process är knäckande, det är ganska skönt att det är igång, säger Dan Arvidsson.

Rättegången fortsätter ytterligare fem dagar.