Kungsbackaföretag har vänt förlust till vinst

Kungsbackaföretagen Vitrolife som tillverkar vätskor för provrörsbefruktning och tryckerikoncernen Elanders har båda lyckats vända en förlust från ifjol till vinst iår.
I Vitrolifes delårsrapport redovisar man en vinst efter finansnetto på drygt 40 miljoner kronor för årets nio första månader. Det kan jämföras med förlusten på nästan 9 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Tryckerikoncernen Elanders i Kungsbacka redovisar i sin delårsrapport en vinst före skatt på nästen 34 miljoner kronor för årets nio första månader. Det kan jämföras med företagets förlust på nära 328 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Elanders står också fast vid prognosen om ett helårsresultat före skatt på cirka 50 miljoner kronor och ett fortsatt positivt kassaflöde.