Avslag för Kungsbacka Golfklubb

Det blir ingen hastighetssänkning på vägen mellan Vallda Trekant och avfarten till Särö.
Det beskedet får Kungsbacka Golfklubb av länsstyrelsen efter att klubben ansökt om en hastighetssänkning från 90 till 70 kilometer i timmen på det aktuella vägavsnittet. Golfklubben har velat ha sänkt hastighet då det skett ett antal trafikolyckor vid in- och utfarten till klubben, men både Vägverket och polisen menar att sikten och förhållandena i området är så bra att det inte behövs någon sänkning. Därför avslår nu länsstyrelsen klubbens ansökan.