Låga grundvattennivåer i länet

Grundvattennivåerna i Halland och resten av Västsverige är fortfarande mycket låga, enligt SMHI och Sveriges Geologiska undersökningar SGU.
I norra Halland är nivåerna mycket under det normala och i södra delarna av länet är de under de normala, vilket kan medföra problem med vattentillgången i grävda brunnar. Det behövs dessutom betydligt mer regn än normalt under den närmaste månaden för att grundvattnet i Västsverige ska nå tillfredsställande nivåer, enligt SMHI och SGU.