Tunnelarbetet möter motstånd

Länsstyrelsen i Skåne vill avvakta polisutredningen kring sommarens utsläpp i Lyabäcken innan man eventuellt ger tillstånd för att återuppta provborrningarna i Lya uppe på Hallandsås.
Banverket och tunnelentreprenören Skanska/Vinci har tidigare meddelat att man går vidare med tunnelbygget genom åsen utan att invänta polisens utredningen kring Lyautsläppen. Enligt Magnus Berg som är jurist på länsstyrelsens miljöenhet i Skåne vill man helst se att polisutredningen blir färdig och klargör vad som orsakade utsläppen i Lyabäcken i juli i år. Först därefter kan man eventuellt ge tillstånd till en fortsatt provborrning i Lya.