kungsbacka

Bergsala får betala 22,5 miljoner

Företaget Bergsala i Kungsbacka, som är agent för Nintendo, får inte upp sin tvist med Skatteverket till Regeringsrätten.

Skatteverkets beslut att höja företagets resultat med sammanlagt drygt 22,5 miljoner står fast. Något som Kammarrätten också har prövat och godkänt.

Drygt 12 miljoner gäller minskat förlustavdrag eftersom Skatteverket anser att företaget tillgodogjort sig tillgångar ur ett fastighetsbolag.

Regeringsrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd kom i dag.