Lag om rökfria krogar svår att efterleva

Den nya lagen om att alla restauranger måste erbjuda rökfria områden har varit svår att genomföra i praktiken. Under torsdagen träffas därför tjänstemän från Halland och Skåne, restaurangägare och fackliga företrädare för att diskutera frågan under ett seminarium i Malmö.
Utvecklingsledaren Monica Johansson på Region Halland tycker inte att lagen har gett tillräckliga resultat och att det framför allt är i mindre restauranger det inte fungerar. Riksdagen har satt upp målet att alla restauranger ska bli helt rökfria från och med nästa år på frivillig väg. Om det inte lyckas överväger man att ändra lagstiftningen.