Halland

Elever skolkar mindre i Halland

Aldrig tidigare har så många skolkare i gymnasiet inrapporterats som under det förra läsåret.

Enligt statistik från CSN förlorade omkring 14 000 elever studiebidraget på grund av att de inte dykt upp i skolan.

Det motsvarar 3,6 procent av alla gymnasieelever under läsåret 2008-2009.

Halländska gymnasie-elever är dock bland de mest skötsamma. Här förlorade bara två procent av eleverna, eller 262 stycken, sitt studiebidrag. Ännu flitigare är man bara i två län, Dalarna och Västerbotten.