Kungsbacka

Vite för dålig arbetsmiljö

Brister i den psykosociala arbetsmiljön inom Ölmevalla pastorat i Kungsbacka har lett till att Arbetsmiljöverket nu kräver att bristerna åtärdas och att en handlingsplan för detta tas fram.

Bristerna i arbetsmiljön har bland annat orsakat att en anställd nu är sjukskriven.

Om inte åtgärder vidtas senast den 30 november hotar ett vite på 50.000 kronor.