Mansjour om ett halvår i Halland

Hallands manlig nätverk ska inrätta en mansjour i länet. Mansjouren är tänkt att fungera som en samtalspartner efter en skilsmässa, men också för män som varit våldsamma eller på annat sätt förgripit sig på kvinnor.
Till skillnad från kvinnojourerna ska man arbeta utifrån en en bestämd lokal, utan mansjouren ska i huvudsak vara en telefonkontakt. Janne Berglund från det manliga nätverket säger till Radio Halland att man fullt ut ska kunna vara igång med mansjouren om ett halvår.