Halland

Männen styr idrotten i Halland

Styrelserummen i Hallands idrottsföreningar domineras stort av män. När Hallands elitidrott breddas allt mer står utvecklingen still i styrelserummen. Bara var åttonde styrelseledamot är en kvinna i tio föreningar som har elitverksamhet i länet.

I Falkenbergs FF där Lars Erik Nilsson är ordförande finns ingen kvinna i styrelsen.

– Jag hoppas att vi kan ändra det. Vi har haft kvinnlig representation tidigare. Men det är valberedningen som letar efter kandidater, de håller på för fullt och letar efter kvinnliga representanter till styrelsen.

– För vår del har vi sektioner som i sin tur utser representanter i styrelsen. Både ungdom- och damsektionen representeras av män.

Varför det är så vet inte Lars-Eric Nilsson. Han menar att inga kvinnor engagerar sig och att det helt enkelt är så inom herrfotbollen.

– Det saknas kvinnor med kompetens för herrarnas elitlag. För ungdomar och damer har vi tidigare haft kvinnlig representation. 

Lars-Eric Nilsson menar att det är kompetensen som avgör, det kunde lika gärna sitta nio kvinnor i styrelsen men att herrfotbollen är lite speciell när det gäller träning och arrangemang.

Falkenbergs FF är inte på något sätt unika. En enda elitklubb av de Sveriges Radio Halland har tittat på har mer än en kvinna i styrelsen, och det är Falkenbergs Volleybollklubb, med tre kvinnor och fyra män.

Karin Mattsson Weijber är ordförande i riksidrottsförbundet, och hon menar att det är ett bekymmer att det ser ut som det gör i styrelserummen. Och att det skulle handla om brist på kompetens avfärdar hon.

– Kvinnor är 50 procent av befolkningen. Det är omöjligt att kompetensen skulle vara lägre i den gruppen, säger hon.