Hylte

Laboraskolan klarade granskning

Skolinspektionen är nu nöjd med hur Laboraskolan i Hylte fungerar och avslutar därmed sin granskning av skolan som ägs utav Plymouthbröderna.

Det var under inspektioner förra hösten som skolan, som ägs av den religiösa sekten Plymouthbröderna, kritiserades av Skolinspektionen för att den inte levde upp till skollagen.

Bland annat hade man tagit bort vissa läroböcker efter påtryckningar från föräldrar.

Men nu är alltså Skolinspektionen nöjd med hur Laboraskolan rättat till bristerna och därmed lägger de ner sin granskning av skolan.