Varberg

Surfare förbjuds för fåglars skull

Nu har remisstiden gått ut för förslaget att bilda naturreservat söder om Varberg mellan Björkäng och Galtabäck. Ett förslag som innebär att camping och flera vattensporter, bland andra kitesurfing, blir förbjudet i området. 

Lars-Åke Flodin som är biolog på länsstyrelsen tycker att det finns övertygande fakta som visar att sporten och fågelliv inte går ihop.

-- Jag kan förstå att de vill syssla med sin fritidssysselsättning, samtidigt är det väldigt svårt att förena kitesurfing med ett rikt fågelliv. Fåglarna blir väldigt skrämda, det har man konstaterat på flera håll i Sverige, säger Lars-Åke Flodin.

Det är fåglarna som står i fokus i länsstyrelsens förslag till att bilda naturreservat Utteros. Här rastar vadarfåglar, ett stort antal änder och rovfåglar som pilgrimsfalk, stenfalk och havsörn jagar på strandängarna. 

Att fågellivet är rikt här råder ingen tvekan om. Däremot går åsikterna isär om hur vi människor påverkar fåglarna. 

Surfarna känner sig undanträngda från kusten och tror inte alls att de påverkar fågellivet så negativt som länsstyrelsen anser. Några markägare säger att området sköts bra av de som bor där och att fågellivet har ökat på senare år och det utan att det är ett naturreservat.

Ornitologerna står inte överraskande på helt motsatt sida. Hallands ornitologiska förening säger att det är fåglarna som är undanträngda och att det är särskilt viktigt att flera vattensporter förbjuds inom reservatet. Och de får som sagt medhåll av Lars-Åke Flodin på länsstyrelsen.

-- Det är ett viktigt område för de här fåglarna, de är hotade och minskar i hela Sverige och i stora delar av Västeuropa, säger Lars-Åke Flodin.

Varbergs kommun plus en stugägareförening har fått ytterligare två veckor på sig att tycka till om förslaget så därför dröjer det ett tag till innan den samlade bilden finns och beslut om naturreservatet fattas.