Få kvinnor i idrottsföreningarna

Bara en idrottsförening av de tio som P4 Radio Halland har granskat har fler än en kvinna representerad i sin styrelse. Några föreningar har inte någon alls och de flesta har bara en.

Styrelserummen i Hallands idrottsföreningar domineras stort av män. Men i Falkenbergs Volleybollklubb är fördelningen jämn.

– Nu när jag inte längre är aktiv som spelare tycker jag att det känns stimulerande att kunna vara med och bidra i klubbens utveckling, säger Lena Nylander som är styrelseledamot i Falkenbergs Volleybollklubb.

I Falkenbergs Volleybollklubb, med elitverksamhet på herrsidan och det bästa damlaget på division 2-nivå, sitter fyra män och tre kvinnor.

– Som jag upplever det så har vi, sedan lång tid tillbaka, haft en väldigt blandad sammansättning i våra arbetsgrupper och i styrelsen. Jag tror att det ligger i styrelsens kultur, säger Lena Nylander.

I samma stad finns en klubb som inte lyckats knyta kvinnor till sin styrelse, nämligen Falkenbergs fotbollsförening, där Lars-Eric Nilsson är ordförande.

– Jag hoppas att man kan ändra på det här. Vi har haft kvinnor med innan men det är ju valberedningens sak att leta efter kvinnliga representanter och det vet jag att de gör. De håller på för fullt, säger Lars-Eric Nilsson.

Men det är svårt att hitta någon som vill ställa upp säger Lars-Eric Nilsson. Just nu är damsektionens representant i huvudstyrelsen en man men däremot tror inte Lars-Eric Nilsson på att ta in en kvinna som ansvarig för herrsektionen i nuläget.

– Det finns ju ingen kvinna som vill bli sportansvarig på en herrelitnivå men möjligtvis på ungdomssektionen, säger Lars-Eric Nilsson.

Tror du att den inställningen välkomnar kvinnor till styrelsen?

– De kanske inte har den kompetensen att sköta herrfotboll, men att sköta damfotboll eller ungdomsfotboll funkar hur bra som helst, säger Lars-Eric Nilsson.

Lena Nylander i Falkenbergs Volleybollklubb har inga problem med att engagera sig i frågor inom såväl herrelitverksamhet som ungdomsverksamhet.

– Vi är alla olika, det spelar ingen roll om man är man eller kvinna. Vi har alla våra erfarenheter och inställningar, det ska inte vara någon skillnad.