Falkenberg

Inga muddermassor för Falkenberg

Det blir ingen dumpning av muddermassor i havet utanför Falkenberg efter att Miljödomstolen stoppat dispensen till Falkenbergs kommun.

Det blir ingen dumpning av muddermassor i havet utanför Falkenberg. 

I somras fick kommunen tillstånd av Naturvårdsverket att dumpa 80 000 kubikmeter muddermassor som kan innehålla giftet TBT. 

Beslutet överklagades av Sveriges fiskares riksförbund bland annat för att torsk och kräfta i det aktuella havsområdet riskerade att skadas. Och nu säger alltså Miljödomstolen nej till att dumpa massorna från Ätrans botten i havet.

Naturvårdsverket och Miljödomstolen är nu överens om att platsen för dumpningen ligger i ett känsligt lekområde för torsken och att torskbeståndet i Kattegatt är hårt ansträngt.

Men medan Naturvårdsverket tycker att dumpningen kan passera, om man vidtar försiktighetsåtgärder som provtagningar och kontroller, så tar Miljödomstolen fasta på en grundläggande bestämmelse i miljörätten - försiktighetsprincipen.

Försiktighetsprincipen säger att man alltid ska ta det säkra före det osäkra. Det är inte bara sådana effekter som man kan räkna med som ska vägas in, utan det räcker att det finns en liten risk för att man ska säga nej.

Dessutom är ju huvudregeln att dumpning är förbjuden.

Den som vill ha dispens från förbudet måste då visa att riskerna med dumpningen är försumbara och det har Falkenbergs kommun inte visat tycker Miljödomstolen.

I sin motivering väger domstolen över huvud taget inte in de problem som Falkenbergs kommun har att hinna muddra hamnen innan den blir för grund.

Den här domen kan överklagas till Miljööverdomstolen men det är inte alls säkert att fallet tas upp där. Frågan är om Falkenbergs kommun anser sig ha tid att chansa på det.