Sveriges Fiskares Riksförbund:

"Kattegatt har fått högre status"

Skyddsbehoven i Kattegatt har fått högre status, menar Henrik Svenberg som är ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund, efter att Miljdomstolen sagt nej till att dumpa muddermassor från Ätrans botten i havet utanför Falkenberg.

Naturvårdsverket sa ja till dumpningen, vilket väckte stark kritik från fiskarhåll i Halland men också i Danmark. Men nu hävs tillståndet av Miljödomstolen med hänvisning till Miljöbalkens generella förbud mot havsdumpning.

Det är oklart vilka gifter som skulle kunna finnas i muddermassorna från Ätran och den så kallade försiktighetsprincipen ska alltså gälla.

Och Henrik Svenberg i Sveriges Yrkesfiskare Riksförbund är nöjd med Miljödomstolens beslut.

– Jag tycker att Miljödomstolen har gjort en väldigt seriös bedömning av de risker och skador en dumpning skulle kunna medföra.

– Värdet av att bevara fiskbestånden har fått större uppmärksamhet genom danska och svenska regeringens överenskommelse. Man skulle förstöra området av att dumpa eventuellt giftiga muddermassor, och det går stick i stäv med målet att fiskbeståendet ska öka, säger Henrik Svenberg.