Nya säkerhetsregler på gång vid Ringhals

Kärnkraftverkens säkerheten och skyddsföreskrifter ska skärpas och därför ska nu Kärnkraftsinspektionen som ansvarar för skyddet av kärnkraftsanläggningarna ta fram ett nytt mer modern regelverk.
Efter terrordådet i New York, USA för drygt två år sen har de gällande skyddsföreskrifterna blivit föråldrade enligt den analys som säkerhets- och rikskriminalpolisen gjort. De har därför tagit fram ett nytt förslag till skärpta säkerhetsregler. Syftet är dels att förebygga och förhindra att det uppstår radioaktiva utsläpp vid ett eventuellt sabotage eller angrepp, dels att förhindra att kärnbränsle stjäls . Förslaget till skärpta bestämmelser omfattar både rent fysiska åtgärder och noggrannare säkerhetsprövning av personer. Samt vem som ska få tillträde till anläggningarna.