Regeringsförslag:

Barn ska slippa vårdskulder

Barn ska inte kunna drabbas av inkassokrav på grund av att föräldrar inte betalat vårdavgifter, det ska tydliggöras enligt en lagändring som Göran Hägglund presenterade idag.

I februari i år hade nästan 1000 barn i Halland någon form av obetald sjukvårdsskuld till landstinget som föräldrarna inte betalat under barnens uppväxt.

Fram till dess att barnet fyller 18 år skickas eventuella inkassokrav till föräldrarna, men så fort barnet blir myndigt övergår kraven på inbetalning till den nyblivne 18-åringen.

Trots att landstinget då fick uppmaningar av barnombudsmannen Fredrik Malmberg att avskriva skulderna menade man från landstingets sida att man var tvungen att fortsätta kräva pengar från barn så länge lagen kräver det. Men i mars stoppade landstinget nya skulder och fryste gamla skulder, i väntan på en lagändring. 

Och i dag presenterade alltså socialminister Göran Hägglund ett lagförändringsförslag där det står klart att det är vårdnadshavarna som ansvarar för att avgifterna betalas och att landstingen inte kommer kunna lasta över skulderna på barnen när de blivit 18 år.