Hylte

Inget utrymme för en ny väg 150

Vägverket måste nu se till att en flyttning av väg 150 faktiskt blir av så att vägen dras förbi samhället i stället för rakt igenom Torup, som den gör idag.

Det skriver centerpartiet i Hylte i ett öppet brev till Vägverket. Och nu har Vägverkets svar kommit.

Det är inte vägverket som prioriterar och fastställer vilka vägar i ett län som skall byggas.

Utan det är i detta fall Region Halland som gör det, skriver Vägverket och berättar att i det planförslag som Region Halland upprättat, och som nu är ute på remiss, så har man inte kunnat ge plats åt allt som finns i den gamla planen, som en ny väg 150 som skulle ha påbörjats mellan 2010 å 2011.