Falkenberg

Hundmannen åtalas för misshandel

Idag kom åtalet mot den 33-årige man som under två dagar i augusti och september gick runt med en okopplad hund i centrala Falkenberg och oprovocerat attackerade och hotade människor.

Mannen gick tidigare regelbundet hos en psykiatriker, men sedan denne gått i pension för ett år sedan har han varit utan hjälp, något som kritiseras av hans försvarare.

– Psykvården är ju nedmonterad till mångt och mycket, och det är väl ett sånt här fall där det har drabbat en enskild. Det ligger nära till hands med betydligt grövre brott med en sådan här kille som har vanföreställningar. Det är inte bra att de inte står under kontinuerlig läkaruppsyn, det är mycket allvarligt som jag ser det, säger 33-åringens försvarare Lars Brandel.

33-åringen åtalas för åtta fall av misshandel och olaga hot. Ett av misshandelsfallen benämns som grovt sedan han slagit en 12-årig pojke i ansiktet med flera knytnävsslag och också fortsatt misshandeln med sparkar mot huvudet när pojken fallit till marken. I två fall har 33-åringen hotat offren med kniv.

Mannen har genomgått en sinnesundersökning och det misstänks att han lider av en allvarlig psykisk störning. Han nekar till anklagelserna och för Lars Brandel har han gett sin version av vad som hänt.

– Det är en religiös organisation som har kopierat honom, och man har kopierat 15 likadana människor som han med samma hund, och det är någon av de här 15 som måste ha genomfört gärningarna, säger Lars Brandel som försvarar den misstänkte 33-åringen.

Det ser alltså allt mer ut som att händelserna i Falkenberg där den 33-årige mannen misshandlade ett flertal personer handlar om en psykiskt störd man som på något sätt inte kommit i kontakt med vården.

33-åringen säger själv till sin advokat att han inte fått någon hjälp sedan hans psykiatriker gått i pension för ett år sedan, men Johan Sandelin som är chefsöverläkare för vuxenpsykiatrin i norra Halland, menar att det inte är troligt att så är fallet.

– Det är naturligtvis så att om någon har en allvarlig psykisk sjukdom och man har en behandling för den och behandlaren av någon anledning slutar, oavsett om om man går i pension eller slutar av en annan anledning, så är det ju självklart att man ska ordna att det blir en uppföljning, och det är ju regel att så också sker.

– Sedan är det inom sjukvården av olika anledningar svårigheter med kontinuitet. Det finns ibland brist på folk, och folk flyttar och vi har in tillfälliga resurser i form av hyrläkare och så. Så det är inte alltid som vi kan bereda den kontinuitet vi skulle önska, men det gör ju inte att man inte ska kunna ordna en uppföljning, utan det ser vi till där det krävs, fortsätter Johan Sandelin.

Kommer det här du har hört om det här fallet få dig att vidta några åtgärder i nuläget?

– Det är möjligt att vi rent praktiskt kommer att bli inkopplade beroende på den juridiska processen, och då kommer vi naturligtvis att få mer kännedom om fallet och ha möjlighet att sätta oss in i vad som har skett. Det är alltid viktigt för oss att se över om vi har gjort det vi har kunnat göra på ett bra sätt, för att kunna stärka oss inför framtiden, säger Johan Sandelin, chefsöverläkare för vuxenpsykiatrin i norra Halland.