Onsala

Ingen risk för bländat radioteleskop

Rymdobservatoriet i Onsala vann inget gehör i Länsrätten som nu prövat observatoriets klagan över ett vindkraftverk som ska byggas på ett avstånd av 18 kilometer.

Länsrätten menar att det stora avståndet till vindkraftverket gör att det knappast kan uppstå sådana olägenheter som Rymdobservatoriet säger.

Där menar man att radiovågor från observatoriet så att säga skulle studsa på vindkraftverket och sedan tillbaka till radioteleskopet som då skulle bli bländat, som det beskrivs.

Men det tror alltså inte Länsrätten.