Stora förändringar väntas på Lv6

I dag besökte arméns högste chef, generalmajor Berndt Grundevik, Halmstad. Detta för att informera de värnpliktiga vid Lv6 om de stora förändringarna som kommer att ske inom försvarsmakten när värnplikten slopas nästa år.

Generalmajor Berndt Grundevik informerade i dag den sista gruppen av värnpliktiga vid Lv6 i Halmstad om den stora förändringen som försvarsmakten står inför.

Riksdagen har beslutat att det från och med 1 juli nästa år ska vara frivilligt att göra lumpen. Framtidens armé ska alltså bestå av kontrakterade och anställa soldater. 

I dag finns 250 värnpliktiga på Lv6 i Halmstad. Redan nästa år ska 60 soldater anställas där och 2018 ska den siffran vara uppe i 300 anställda. 

Och Berndt Grundevik säger att Lv6 i Halmstad har goda möjligheter att klara den här omställningen på ett bra sätt.

– Jag tycker att man har bra förutsättningar här nere. Framförallt tycker jag att det finns en personell kompetens. Det tyder på gott ledarskap, säger Berndt Grundevik.

Men kommer förändringarna inom försvarsmakten påverka den civila personalen på Lv6?
Ove Tirud är ställföreträdande regementschef.

– Inte i första hand, behovet av civil personal är det motsvarande, däremot kommer ett antal civila att ingå in bataljoner och därmed kommer de också ha krav på sig att åka utomlands för att delta vid eventuell nationell insats att skydda Sverige, säger Ove Tirud.