Halland

Få får böter för cykel utan ljus

Att cykla i mörker utan belysning ger sällan böter. Hittills i år har Hallandspolisen bötfällt knappt hundra cyklister. Många kommer undan med en tillsägelse.

– Det räcker naturligtvis inte att bara bli tillsagd. I längden måste det till böter för att det ska bli någon förändring, säger Inge Engkvist, på trafiksäkerhetsorganisationen NTF i Halland.

Förra året fick cirka 30 cyklister i Halland böter för att de inte hade rätt belysning på cykeln. I år har polisen bötfällt något fler. Framförallt under ett par kampanjveckor i november.

Men fortfarande är det bara en bråkdel av alla som saknar belysning som faktiskt får betala för det.

– Jag är helt säker på att det är en försvinnande liten andel som har fått böter. Vi tycker det är bra att man ökar bevakningen för det har stor betydelse när det gäller att följa lagen och använda cykelbelysning, säger Inge Engkvist.

Det är vanligare med böter för att man inte tänt den lampa som finns på cykeln. Hittills i år har cirka 50 personer i Halland fått böter för detta.

NTF ser bristen på belysning som ett stort problem. Särskilt för cyklister som rör sig inne i stan. Och man hoppas att polisens inte begränsar sina insatser till en årlig kampanj.

– Jag hoppas polisen fortsätter kampanjen med att bötfälla cyklister utan lyse så att det inte bara är en gång om året som man uppmärksammar det här problemet, säger Inge Engkvist, på NTF i Halland.