Tingsrätter brister i arbetsmiljö

Det finns stora brister i den psykosociala arbetsmiljön vid tingsrätterna i Halmstad och Varberg som måste åtgärdas. Det skriver Arbetsmiljöverket i en rapport.

Just nu granskar Arbetsmiljöverket tingsrätterna i Västra Götaland och Halland, med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Och man hittar flera krishärdar.

Flest problem har de anställda vid Varbergs tingsrätt där domstolssekreterarna säger att de har en mycket hård arbetsbelastning, vissa har till exempel 80 timmar över på flextiden, men ser ingen möjlighet att ta ut den och upplever arbetssituationen som ohållbar.

Arbetsbelastningen har ökat markant sedan maj månad efter att sekreterarpersonal slutat och inte blivit ersatt och samtidigt har antalet notarier minskat.

Rådmännens arbetssituation är också tung i Varberg men till skilllnad från sekreterarna så kan de åtminstone påverka sitt arbete, skriver inspektörerna i rapporten.

De unga notarierna har en särskilt utsatt situation på både Varbergs och Halmstads tingsrätt och det här lägger Arbetsmiljöverket stor vikt vid.

Som notarie är man ung, tjänsten är den första i karriären och man betygsätts, vilket innebär att man inte vill uttrycka personlig känslighet och oro av rädsla att bli betraktad som mindre kompetent. Samtidigt utsätts man för människors trauman, barnpornografiskt material, våldtäktsmål, uppslitande vårdnadsärenden och ibland hotfulla situationer, säger rapporten.

Båda tingsrätterna behöver bli bättre på att hjälpa personalen att hantera allt detta, enligt Arbetsmiljöverket.