Halland

Sacipovic döms till fängelse

Landstingspolitikern Sasa Sacipovic dömdes idag till sex månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning. Sacipovic har enligt domen upprepade gånger misshandlat sin sambo.

Rättegången mot vänsterpartisten och förre chefen inom psykiatrin i Halland, Sasa Sacipovic, har handlat om två människor som levt i ett vad det verkar mycket osunt förhållande, med häftiga gräl och regelrätta slagsmål.

Sasa Sacipovic har genomgående hävdat att han visserligen slagit sin sambo, men att han inte borde dömas eftersom hon angripit honom först och då har han inte kunnat besinna sig. Det här har sambon hållit med om i rätten. De båda är ett par igen och går i terapi ihop.

Rätten bryr sig inte om att sambon verkat ändra sig om mannens skuld. Det finns teknisk bevisning i form av läkarutlåtanden och också andra vittnen.

Några av misshandelstillfällena inträffade under en semesterresa till Cypern och ombord på en kryssningsbåt. Försvaret har hävdat att eftersom båten då antagligen var på egyptiskt vatten var det antagligen inte olagligt att slå sin sambo enligt egyptisk lag. Tingsrätten har dock konstaterat att misshandel är olagligt både på Cypern och i Egypten.

Sex månaders fängelse är det minsta möjliga straffet för grov kvinnofridskränkning. Rätten har tagit hänsyn till att Sasa Sacipovic lever ett ordnat liv och går i terapi.

Redan tidigare har Sacipovic sagts upp från sitt chefsjobb inom landstinget. Han har däremot suttit kvar som Vänsterpartiets gruppledare inom landstingsfullmäktige. Men efter dagens fällande dom lämnar han också sina politiska uppdrag. Den uppfattningen har i alla fall Anita Gidén, ordförande för Vänsterpartiet i Halland.

– Jag och Sasa hade ett samtal före rättegången där vi diskuterade olika händelsealternativ och då kom vi överens om att om det skulle bli en fällande dom så skulle Sasa lämna sina politiska uppdrag.

– Kvinnofridsbrott är något väldigt allvarligt. Frågar du mig personligen, så tycker jag att den här typen av brott är helt oförenligt med att vara medlem i Vänsterpartiet, säger Anita Gidén.