Skyliftsolycka utreds

I dag har Arbetsmiljöverket träffat chefen för den arbetsplats i Åsa där två elektriker i 50-årsåldern blev skadade när en skylift välte i lördags.

Arbetsmiljöinspektör Magnus Larsson säger att det knappast är aktuellt att anmäla arbetsgivaren till åtal. 

Sannolikt har de båda männen gjort en felbedömning när de lät bli att fälla ut stödbenen på den sida av skyliften som var kopplad till en traktor, men kopplingen via dragkrok till traktorn räckte inte utan skyliften välte. 

De båda männen har inte kunnat höras ännu, en av dem är fortfarande på sjukhus. 

Magnus Larsson räknar med att Arbetsmiljöverket kommer att kräva att arbetsgivaren i Åsa sätter igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete även om han inte tror att ett sådant hade förhindrat den här olyckan.