Laholm

Lång väntan på ungdomstjänst

Ungdomar som döms till ungdomstjänst kan få vänta över ett år på att avtjäna sitt straff på grund av att kommunerna inte hittar lämpliga arbetsplatser.

I Laholms kommun är det svårt att få företag och föreningar att ställa upp medan det på de flesta håll i länet finns platser till ungdomarna bara veckor efter att de dömts.

– Tyvärr får ungdomar vänta och det är inte alls bra. De bör komma ut ganska snabbt efter det att de fått straffet, säger Susanne Larsson som arbetar med ungdomstjänst i Laholm.

Det är snart tre år sedan det genomfördes en lagändring som betyder att alla kommuner måste kunna erbjuda ungdomstjänst till de ungdomar som dömts till det av tingsrätten eller hovrätten.

När lagändringen kom fick flera kommuner problem med att hitta sysselsättning åt alla som dömdes, men idag har fem av sex kommuner i Halland inga problem med att hitta arbetsplatser eller frivilligorganisationer där ungdomar kan avtjäna sitt straff. I Laholm finns problemet fortfarande finns kvar. 

– Det har varit svårt att få tag ungdomsplatser, säger Susanne Larsson.

– Det är en dålig signal från samhället eller från oss vuxna. Jag kan tänka mig att ungdomarna tänker som så att ingen vill ha oss.

Det finns platser bland annat i Svenska Kyrkan och inom frivilligorganisationer, men de platserna räcker inte och Susanne Larsson säger att det är svårt att knyta till sig företag. Sker det ett inbrott på något företag i Laholm sprider sig rykten och då litar företagen inte på ungdomarna.

På andra håll i länet har man lyckats att knyta till sig arbetsgivare. Bland annat i Halmstad, där ungdomarna för drygt ett år sedan fick vänta över sju månader på att avtjäna sitt straff.

– Det är inte så att vi behöver vänta på grund av brist på arbetsplatser längre. Vi har lagt ner mer tid på att skaffa fram ungdomsplatser, säger Anna Callheim som är socialsekreterare i Halmstad.

I Laholm har man på olika sätt satsat för att minska väntetiderna och under hösten har man delvis lyckats, men mycket arbete kvarstår. I nuläget väntar ungefär tio ungdomar på att få avtjäna sitt straff.