Nu utreds vindkraftsolycka

Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi har nu bildat en haverikommission som ska utreda olyckan då ett rotorblad lossnade på ett vindkraftverk i Smedjeholmen i Falkenberg för snart en månad sedan.

I haverikommissionen ingår representanter bland annat från Energimyndigheten, Arbetsmiljöverket, Vindkraft i Falkenberg AB och två vindkraftföreningar.

Ett konsultföretaget har anlitats för att undersöka orsaken till att rotorbladet  föll ned från vindkraftverket. Resultatet av utredningen kommer troligen innan året är slut.