Halmstad

Ytbehandling stoppas på företag

Företaget Carlssons Nickel & Crom får inte längre hålla på med ytbehandling i lokalerna på Skyttevägen i Halmstad. Länsstyrelsen har beslutat att återkalla tillståndet ur miljöskyddssynpunkt.

Våren 2006 begärde Miljö- och hälsoskyddsnämnden att länsstyrelsen skulle ompröva ett tidigare tillstånd.

Enligt länsstyrelsen har företaget fått flera tillfällen att yttra sig och komma med synpunkter på krav som ställs för att fortsätta med produktionen utan att man har kommit överens.