Oförändrat läge för influensasjuk

Tillståndet för den patient som vårdas i respirator på Sjukhuset i Varberg som en komplikation till följd av svininfluensan är oförändrat stabilt. Kvinnan kräver fortfarande intensivvård, men enligt ansvarig läkare kan man se en viss förbättring.