Vill bygga fler familjehus i Varberg

Varbergs Bostad och Derome Hus begär hos kommunen om att få bygga fyra flerfamiljshus på Sörse och Brunnsberg.

Tanken är att Varbergs Bostad ska uppföra hyresrätter och Derome Hus bostadsrätter i två åttavåningshus på Brunnsberg och två sexvåningshus på Sörse, som totalt skulle ge ett tillskott på drygt 100 nya bostäder.