Halmstad

Intagna får inte säga sitt

Fångarnas förtroenderåd på Halmstadsanstalten vill att Justitieombudsmannen, JO, granskar kriminalvårdens agerande.

De intagna har påpekat missförhållanden på anstalten, men fick aldrig någon chans att yttra sig över den utredning som sedan gjordes.

Förtroenderådet menar att de intagna därmed berövats sina demokratiska rättigheter.

De klagomål som utretts utan de intagnas insyn gäller bland annat att man inte får använda en så kallad stor promenad och fotbollsplan, att sängkläder byts för sällan och att intagna placeras två i varje cell utan hänsyn till personkemi.